fbpx
นศ.สารพัดช่างประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5

นศ.สารพัดช่างประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5

“เครื่องพ้นหมอกกำจัดฝุ่น PM2.5” อีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆจากเยาวชนไทย คิดเร็วทำเร็วแก้ปัญหาได้เร็ว

💁🏻‍♂️ปัญหาหนักสำหรับประเทศไทยตอนนี้คงหนีไม่พ้นปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงง่ายๆ ซึ่งหากเราสูดเอาฝุ่นละออกเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงได้

💁🏻‍♂️นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณ

เพิ่มเติม

นศ.สารพัดช่างประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5

นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ติดตั้งเครื่องประดิษฐ์ฉีดพ่นPM2.5 ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ใช้งานในรัศมีควา…..