fbpx
“หุ่นยนต์ยิงน้ำแรงดันสูง” ฝีมือคนไทย สำหรับใช้ในภาระกิจทำลายวัตถุระเบิด ‼️

“หุ่นยนต์ยิงน้ำแรงดันสูง” ฝีมือคนไทย สำหรับใช้ในภาระกิจทำลายวัตถุระเบิด ‼️

“หุ่นยนต์ยิงน้ำแรงดันสูง” ฝีมือคนไทย สำหรับใช้ในภาระกิจทำลายวัตถุระเบิด ‼️

💁🏻‍♂️ผ่านมานับสิบปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ชุมชนอยู่หลายครั้ง

💵ล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก และ มหาวิทยาลัยเทคโ

เพิ่มเติม