fbpx
Alphabet เริ่มต้นทดลอง “หุ่นยนต์แยกขยะ” โดยให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองแทนการใช้โค้ดแบบเ…

Alphabet เริ่มต้นทดลอง “หุ่นยนต์แยกขยะ” โดยให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองแทนการใช้โค้ดแบบเ…

Alphabet เริ่มต้นทดลอง “หุ่นยนต์แยกขยะ” โดยให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองแทนการใช้โค้ดแบบเดิมๆ ‼️

💁🏻‍♂️ปัจจุบันหลายฝ่ายกำลังแก้ปัญหาขยะล้นโลกด้วยการนำขยะกับไปรีไซเคิล ซึ่งก็จะต้องมีกระบวนการแยกขยะเข้ามา แต่บางครั้งมนุษย์ก็ไม่สามารถแยกขยะได้หมด

👨🏻‍🔬Alphabet บริษัทลูกของ Google กำลังเริ่มต้นโค

เพิ่มเติม