fbpx
CMIN Big Share 2019 – School of Changemakers

CMIN Big Share 2019 – School of Changemakers

วันอาทิตย์​นี้​ โบลด์​กรุ๊ป​จะไปเล่าเรื่อง​วิธี​คิด​นวัตกรรม​แบบของเราให้นักสร้างสรรค์​การเปลี่ยนแปลง​สายการศึกษาที่​ลงทะเบียน​ไว้​ พบกัน​ที่คณะวิศวะ จุฬา​ฯ​ ครับ

CMIN Big Share 2019 – School of Changemakers

เครือข่ายผู้ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ CMIN (Changemaker Incubation Network) ขอเชิญอาจารย์ระดับมหาวิทยา…